web site traffic Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnalar覺 襤le 襤lgili Bilinmesi Gerekenler – Parat Ripost Dergi

Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnalar覺 襤le 襤lgili Bilinmesi Gerekenler

eskrim-taki-anti-doping

Sporcular da normal insanlar gibi hastalanabilmekte ve hastal覺覺n tedavisi i癟in doping listesinde yer alan maddeleri i癟eren ila癟lar kullanmak durumunda kalabilmektedirler. Bu gibi durumlarda Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 (TAK襤) ad覺 verilen formun ilgili mercilere ulat覺r覺lmas覺 gerekmektedir. Aksi halde girilecek doping kontrol羹nde verilennumunede doping maddesine rastlan覺r ve sporcu a覺r cezalar ile kar覺 kar覺ya kalabilir.

Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺’na ilikin prosed羹r nas覺ld覺r? S羹re癟 nas覺l iler? Sporcunun y羹k羹ml羹l羹kleri nelerdir? Nerelere bavurmas覺 gerekir? Uluslararas覺 Anti Doping Ajans覺 WADA’n覺n internet sitesinde yer alan soru ve cevaplar bu konuyla ilgili olarak sporcular覺 bilgilendirmeyi ama癟l覺yor.

Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 (TAK襤) nedir?

Sporcular da t羹m dier insanlar gibi hastalanabilir veya belirli ila癟lar kullanmalar覺 gereken durumlara d羹ebilirler. Eer sporcunun i癟inde bulunduu durumu iyiletirmek i癟in kullanmas覺 gereken ila癟 WADA’n覺n yasakl覺 maddeler listesinde yer al覺yorsa Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 (TAK襤) sporcuya bu ila癟lar覺 kullanma iznini verebilir.

TAK襤 elde edebilmek i癟in gerekli kriterler nelerdir?

Kriterler u ekildedir:

 • Sporcunun yasakl覺 madde veya metodu kullanmadan ciddi sal覺k problemleri yaayacak olmas覺.
 • Tedavi ama癟l覺 kullan覺lacak maddenin sporcunun performans覺n覺 ciddi ekilde artt覺r覺c覺 etkilere sahip olmamas覺.
 • Yasakl覺 madde veya metod d覺覺nda uygulanabilecek alternatif tedavi y繹ntemi olmamas覺.

TAK襤 hakk覺n覺 hangi merciler verir?

WADA, Uluslararas覺 Anti Doping Y繹netmelii ile Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stinas覺 (TAK襤) i癟in uluslararas覺 standartlar belirlemitir. Bu standartlar ile t羹m Uluslararas覺 Federasyonlar ve Ulusal Anti Doping Ajanslar覺 tedavisini belgeleyen sporcular覺n TAK襤 prosed羹r羹nden yararlanabilmeleri i癟in yetkili merciler olarak belirlenmitir. Bu kurulularda TAK襤 m羹racaatlar覺n覺 ba覺ms覺z hekimlerden kurulu Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi bakar.

TAK襤 m羹racaatlar覺n覺n onaylanmas覺ndan veya reddedilmesinden Uluslararas覺 Federasyonlar ve Ulusal Anti Doping Ajanslar覺 b羹nyesinde yer alanTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi sorumludur.

Sporcular TAK襤 bavurular覺n覺 nereye yapmal覺d覺rlar?

Uluslararas覺 d羹zeyde m羹sabakalara kat覺lan sporcular ve TAK襤 formunun Uluslararas覺 Spor Federasyonu’nca d羹zenlenmesini art koan m羹sabakalara kat覺lan sporcular TAK襤 bavurular覺n覺 Uluslararas覺 Spor Federasyonu’na yapmal覺d覺rlar. Ulusal d羹zeyde m羹cadele eden sporcular覺n ise TAK襤 bavurular覺n覺 Ulusal Anti Doping Ajans覺’na yapmalar覺 gerekmektedir.

Sporcular TAK襤 bavurular覺n覺 birden fazla organizasyona yapmamal覺d覺rlar.

WADA sporculardan gelen TAK襤 bavurular覺n覺 kabul etmemektedir.

B羹y羹k spor organizasyonlar覺nda TAK襤 bavurular覺 ile ilgili 繹zel protokoller uygulanabilir. Bu t羹r organizasyonlara kat覺lan sporcular覺n Uluslararas覺 Spor Federasyonu’ndan veya Ulusal Anti Doping Ajans覺’ndan TAK襤 bavurusuyla ilgili herhangi 繹zel bir protokol羹n s繹z konusu olup olmad覺覺n覺 繹renmeleri gerekir. Bu organizasyonlar k覺ta, b繹lge veya dier uluslararas覺 alanlarda s繹z sahibi olan IOC, IPC, FISU gibi kurulular覺n d羹zenledii 癟oklu spor etkinlikleridir.

TAK襤 ile ilgili olarak WADA’n覺n rol羹 nedir?

WADA’n覺n TAK襤 s羹reci ile ilgili rol羹 iki u癟ludur. 襤lk olarak WADA kendiTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi arac覺l覺覺 ile Uluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺ndan TAK襤 hakk覺 verilmi bavurular覺 takip etme, yeniden deerlendirme ve verilmi karar覺 deitirme hakk覺na sahiptir. 襤kinci olarak da TAK襤 bavurusuUluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺ndan reddedilen sporcular WADA’ya bavurular覺n覺n tekrar deerlendirilmesi i癟in talepte bulunabilirler. Eer WADA TAK襤 bavurusunun reddedilmesinde uluslararas覺 standartlara ayk覺r覺l覺k tespit ederse verilmi olan karar覺 deitirebilir.

Bir sporcu TAK襤 bavurusunu nas覺l yapar?

TAK襤 bavurusu ile ilgili prosed羹r son derece basittir. Her sporcunun yapmas覺 gerekenler:

 • Sporcunun kendi durumuyla ilgili sorumlu olan kurulua (Uluslararas覺 Federasyonu veya Ulusal Anti Doping Ajans覺) TAK襤 bavurusu talebini iletmesi gerekir. TAK襤 bavurular覺 genellikle web tabanl覺 olan Anti Doping 襤dare ve Y繹netim Sistemi (ADAMS) vas覺tas覺yla veya doldurulacak bas覺l覺 form arac覺l覺覺 ile yap覺labilmektedir.
 • Sporcunun hekimi TAK襤 formunun ilgili b繹l羹m羹n羹 doldurmal覺 ve gerekli g繹r羹len destekleyici evraklar覺 temin etmelidir. Bunlar覺nsorumlu olan kurulua (Uluslararas覺 Federasyonu veya Ulusal Anti Doping Ajans覺) iletilmesi gerekmektedir. Sporcular unutmamal覺d覺rlar ki uluslararas覺 standartlar gerei TAK襤 bavurusu kat覺l覺nacak turnuvadan 30 g羹n 繹nce yap覺lmal覺d覺r.

TAK襤 bavurusuyla ilgili ipu癟lar覺:

 • TAK襤 bavurusunuAnti Doping 襤dare ve Y繹netim Sistemi’ni (ADAMS) kullanarak 癟evirimi癟i olarak veya bas覺l覺 formu tercihen bilgisayarda ya da b羹y羹k harfler kullanarak el yaz覺s覺 ile doldurnuz. Eer form okunaks覺z ise tamamlanmam覺 kabul edilir ve sporcuya geri g繹nderilir.
 • Formun faks yoluyla g繹nderilmesi halinde gerekli evraklar覺n da g繹nderildiinden, birer kopyas覺n覺n ve g繹nderim dekontunun sakland覺覺ndan emin olunuz.

Sporcu TAK襤 hakk覺 kazan覺rsa ne olur?

Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 belirli ila癟 ve dozlar i癟in verilir. Bu hak ayn覺 zamanda belirli bir zaman periyodunu kapsar ve son ge癟erlilik tarihi vard覺r. Sporcunun TAK襤 bavurusunda belirtilen t羹m tedavi artlar覺na uygun hareket etmesi gerekir.

TAK襤 bavurusuUluslararas覺 Federasyonu veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺ndan kabul edildikten sonra bu kurulular taraf覺ndan WADA’ya iletilir. WADA’n覺n karar覺 tekrar deerlendirme yetkisi vard覺r. Eer karar TAK襤 i癟in belirlenmi uluslararas覺 standartlara ayk覺r覺l覺k i癟eriyorsa WADA karar覺 bozabilir. WADA’n覺n karar覺geriye d繹n羹k deildir.

Sporcu WADA’n覺n karar覺 bozmas覺 halinde ne yapabilir?

Sporcu veya TAK襤 bavurusunu onaylayan kurulu Uluslararas覺 Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) nihai karar i癟in itiraz edebilir.

TAK襤 hakk覺 elde etmi ve bu kapsamda yasakl覺 madde kullanan sporcu doping kontrol羹ne girerse ne yapmal覺d覺r?

Doping Kontrol Formu doldurulurken kullan覺lan madde ve ila癟lar覺n yan覺 s覺ra TAK襤 hakk覺 elde edilmi olduu belirtilmelidir. Eer TAK襤 Onay Formu yan覺n覺zdaysa zorunlu olmamakla beraber bu formun doping kontrol羹 yapan g繹revliye g繹sterilmesi sal覺kl覺 olur.

Analiz s覺ras覺nda yasakl覺 maddeye raslan覺rsa ne olur?

Doping kontrol羹yle yetkili kurulu laboratuvardan sonucun gelmesini takiben TAK襤 formunun ge癟erlilik s羹resini kontrol eder ve analiz sonu癟lar覺n覺n kabul edilmi TAK襤 bavurusunun i癟erii ile (maddenin doas覺, uygulama y繹ntemi, dozu, kullan覺m s羹resi, vb) bada覺p badamad覺覺n覺 inceler. Bu incelemeler sonucunda uygunsuz bir duruma rastlanmazsa test sonucu negatif olarak kay覺tlara ge癟irilir.

TAK襤 bavurusu reddedilen sporcular ne yapabilir?

TAK襤 bavurular覺 ile ilgili belirlenmi uluslararas覺 standartlar覺n 10. maddesine g繹re TAK襤 bavurusuUluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺ndan reddedilen sporcular WADA’ya bavurarak bavurular覺n覺n yeniden deerlendirilmesini talep edebilirler. Bunun i癟in sporcunun uluslararas覺 test havuzuna veya ulusal test havuzuna kay覺tl覺 olmas覺 ya da kat覺l覺m i癟in TAK襤 formu gerektiren uluslararas覺 turnuvalardan birinde m羹cadele edecek olmas覺 gerekir.

Yeniden deerlendirme prosed羹r羹 u ekilde iler:

 1. Yeniden deerlendirme talebiUluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺nca verilen red karar覺n覺 takip eden 21 g羹n i癟inde iadeli taahh羹tl羹 olarak WADA’n覺n medikal direkt繹r羹ne g繹nderilmelidir. E-posta adresi de dahil olmak 羹zere t羹m iletiim bilgilerine yer verilmelidir. WADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi uluslararas覺 standartlar覺n 10. maddesini g繹z 繹n羹nde bulundurarak yeniden deerlendirme talebinin y羹r羹rl羹e konulup konulamayaca覺na karar verir ve bu karar sporcuya iletilir.
 2. Sporcunun WADA’ya 500 Dolar 羹cret 繹demesi gerekir. Yeniden deerlendirme talebi kabul edilen sporculara bu mebla覺 yat覺rmalar覺n覺 takiben ilave bilgiler verilir.
 3. WADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi TAK襤 bavurusunuUluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺’n覺n yapt覺覺 ekilde inceler. Gerekli g繹r羹lmesi halinde sporcudan ilave bilgi ve evraklar istenebilir.
 4. WADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi yeniden deerlendirme bavurusunun kabul edildii tarihten sonraki 30 g羹n i癟inde karar覺n覺 verir.
 5. TAK襤 bavurusu ile ilgili Uluslararas覺 Federasyon veya Ulusal Anti Doping Ajans覺 taraf覺ndan verilmi red karar覺WADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi karar覺n覺 a癟覺klayana kadar ge癟erli say覺l覺r. Bu nedenle sporcularWADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi taraf覺ndan verilecek karara kadar TAK襤’den yararlanamazlar. Eer TAK襤 hakk覺WADA’n覺nTedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi taraf覺ndan verilirse hemen y羹r羹rl羹e girer.
 6. WADA’n覺n TAK襤 ile ilgili kararlar覺naUluslararas覺 Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz edilebilir.

WADA’n覺n onaylanm覺olan TAK襤 bavurusunu bozmas覺 halinde ne yapmak gerekir?

TAK襤 bavurusunu Uluslararas覺 Federasyon’a yapm覺 sporcular nihai karar i癟inUluslararas覺 Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edebilir.

TAK襤 bavurusunu Ulusal Anti Doping Ajans覺’na yapm覺 olanlar sporcular ise 羹lkelerindeki baka bir ba覺ms覺z kurulutan yeniden inceleme talep edebilir. Bu kurulu TAK襤 bavurusunu onaylarsa WADA nihai karar i癟inUluslararas覺 Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS)gider.

Sporcular覺n TAK襤 bavurusunda yer alan bilgiler gizli kal覺r m覺?

TAK襤 bavurular覺ndaki bilgilerin gizliliinden 羹phe duyan sporcular bilmelidirler ki bu bilgiler t覺bbi veriler olarak 癟ok gizli tutulmaktad覺r.Tedavi Ama癟l覺 Kullan覺m 襤stisnas覺 Komitesi’nde yer alan 羹yeler bilgilerin gizli tutulmas覺 konusunda gizlilik anlamalar覺 imzalarlar. Eer TAK襤 bavurusuyla ilgili olarak komite d覺覺ndaki bir uzmandan g繹r羹 al覺nmas覺 gerekirse sporcunun ismi sakl覺 tutulur.

Sporcular TAK襤 hakk覺nda nereden daha fazla bilgi edinebilirler?

TAK襤 bavurular覺 ve bu hakk覺 elde etmekle ilgili detaylar WADA’n覺n yay覺nlad覺覺 TAK襤 Uluslararas覺 Standartlar覺‘nda yer almaktad覺r. Sporcular daha fazla bilgi i癟in Uluslararas覺 Federasyon ve Ulusal Doping Ajans覺 ile de iletiime ge癟ebilirler.

Sporcular halen kullan覺m beyan覺nda bulunmak zorundalar m覺d覺r?

1 Ocak 2011 itibariyle sporcular覺n kullan覺m beyan覺nda bulunmalar覺 gerekmemektedir.

Sporcular doping kontrol羹 s覺ras覺nda kulland覺klar覺 re癟eteli veya re癟etesiz t羹m ila癟lar覺 belirtmek zorundalar m覺d覺r?

Evet. Sporcular覺n son 7 g羹n i癟erisinde kulland覺klar覺 veya kullanmaya devam ettikleri ila癟 ve dier maddeleri belirtmeleri tavsiye edilir.

 

Kaynak: Uluslararas覺 Anti Doping Ajans覺 (WADA)
Materyel: TAK襤 Formu
eviri: Can Ayd覺n

 

 

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir