web site traffic Tak覺m Kar覺lamalar覺 Y覺ld覺zlar D羹nya ampiyonas覺 Program覺na Dahil Edildi – Parat Ripost Dergi

Tak覺m Kar覺lamalar覺 Y覺ld覺zlar D羹nya ampiyonas覺 Program覺na Dahil Edildi

eskrim-taskent-takim-karsilasmasi-yeni-uygulama

Daha 繹nce sadece ferdi m羹sabakalar覺n d羹zenlendii Y覺ld覺zlar D羹nya ampiyonas覺’nda bundan b繹yle tak覺m kar覺lamalar覺na da yer verilecek. Yeni uygulama 2015 senesinde zbekistan’覺n bakenti Takent’te organize edilecek olan D羹nya ampiyonas覺’nda hayata ge癟irilecek.

Y覺ld覺zlar ve Gen癟ler ya gruplar覺n覺n D羹nya ampiyonalar覺 birlikte d羹zenlenmekte ve organizasyonun program覺nda Y覺ld覺zlar kategorisinde ferdi m羹sabakalara, Gen癟ler kategorisinde ise ferdi m羹sabakalar覺n yan覺 s覺ra tak覺m kar覺lamalar覺na yer verilmekteydi. 2015 senesinde d羹zenlenecek Y覺ld覺zlar ve Gen癟ler D羹nya ampiyonas覺’n覺n program覺na Y覺ld覺zlar ya grubu i癟in tak覺m kar覺lamalar覺 da eklendi.

Takent’te 01-09 Nisan 2015 tarihleri aras覺nda d羹zenlenecek Y覺ld覺zlar ve Gen癟ler D羹nya ampiyonas覺’n覺n 4. g羹n羹nde Y覺ld覺zlar kategorisinde tak覺m kar覺lamalar覺n覺n heyecan覺 yaanacak.

Bu kategorideki tak覺m kar覺lamalar覺 al覺覺lm覺覺n aksine bir formatta d羹zenlenecek. Y覺ld覺zlar ya grubunda tak覺m kar覺lamalar覺nda m羹cadele edecek 羹lkeler her brantan birer eskrimcilerinin yer alaca覺 karma tak覺mlar ile piste 癟覺kacak. Gen癟ler kategorisinde ise eskiden olduu gibi her branta ayr覺 ayr覺 tak覺m kar覺lamalar覺 d羹zenlenecek.

Y覺ld覺zlar kategorisindeki tak覺m kar覺lamalar覺nda m羹cadele edecek 羹lkelerin her brantan birer eskrimcisinin yer alaca覺 tak覺m listesini ma癟tan bir g羹n 繹nce saat 19:00’a kadar D羹nya ampiyonas覺’n覺n Teknik Komitesi’ne bildirmesi gerekecek. Tak覺mlar覺n s覺ralamas覺 tak覺mlarda yer alan sporcular覺n ferdi m羹sabakalarda elde ettikleri s覺ralamalar覺n toplanmas覺yla belirlenecek. Tak覺m i癟erisinde ferdi m羹sabakalarda m羹cadele etmemi bir sporcu olmas覺 halinde bu sporcunun puan覺 ilgili branta ferdi m羹sabakalara kat覺lan toplam sporcu say覺s覺na “1” puan eklenerek belirlenecek.

Direkt eleminasyon sistemiyle oynanacak tak覺m kar覺lamalar覺nda 羹癟羹nc羹l羹k ma癟覺na yer verilecek ancak 5-8 ve 9-16 aras覺ndaki s覺ralama ma癟lar覺 oynanmayacak. Y覺ld覺zlar kategorisindeki tak覺m kar覺lamalar覺nda 16’l覺k tablodan itibaren video hakemlik kullan覺labilecek. Her sporcunun her ma癟ta 1 itiraz hakk覺 bulunacak.

Karma tak覺m kar覺lamalar覺n覺n hangi s覺ra ile oynanaca覺 ma癟 g羹n羹nden bir g羹n 繹nce yap覺lacak kura 癟ekimi ile belirlenecek. Kura 癟ekimi iki aamadan oluacak. 襤lk aamada erkeklerin mi bayanlar覺n m覺 kendi branlar覺nda ilk ma癟覺 oynayacaklar覺 belirlenecek. 襤kinci aamada ise piste ilk 癟覺kacak sporcular覺n epeciler mi yoksa fl繹reciler mi olaca覺 saptanacak. K覺l覺癟 bran覺 tak覺m kar覺lamalar覺n覺n 2. bran覺 olacak.

rnein; kuran覺n ilk aamas覺nda erkek, ikinci aamas覺nda ise epenin se癟ilmesi halinde tak覺m kar覺lamalar覺n覺n ma癟 s覺ras覺 u ekilde olacak:

  1. Ma癟: Erkek Epe
  2. Ma癟: Bayan Epe
  3. Ma癟: Erkek K覺l覺癟
  4. Ma癟: Bayan K覺l覺癟
  5. Ma癟: Erkek Fl繹re
  6. Ma癟: Bayan Fl繹re

Her ma癟覺n 5 say覺 羹zerinden oynanaca覺 karma tak覺m kar覺lamalar覺nda 30 say覺ya ulaan veya s羹renin bitmesi halinde skor avantaj覺n覺 elinde bulunduran tak覺m galip ilan edilecek.

Tak覺m kar覺lamalar覺ndan 繹nceki g羹n 19:00’dan sonra sakatl覺k veya baka nedenlerle 繹nceden bildirilmi tak覺m listesinde deiiklik yapmak m羹mk羹n olmayacak. Eer kesinlemi tak覺m listesinde yer alan bir sporcu piste 癟覺kamaz ise ilgili tak覺m覺n hanesine o ma癟 i癟in “0” puan yaz覺lacak ve kar覺 tak覺m覺n hanesine ise buna kar覺l覺k alabilecei en y羹ksek puan yans覺t覺lacak. Eer kar覺lamaya 癟覺kamayacak durumda olan eskrimci son ma癟覺 oynamas覺 gereken sporcu ise tak覺m覺n ampiyonadan 癟ekilmesi gerekecek.

Karma tak覺m kar覺lamalar覺nda her tak覺m覺n 1 antren繹r羹 olabilecek. Bu antren繹r羹n isminin kar覺lamalardan 繹nceki g羹n 19:00’a kadar ilgili 羹lkenin idarecisi taraf覺ndan Teknik Komite’ye bildirilmesi gerekecek.

Daha 繹nce 癟eitli organizasyonlarda da denenmi olan karma tak覺m uygulamas覺 Gen癟lik Olimpiyat Oyunlar覺’nda da kullan覺lmakta olan bir formatt覺r.

 

Kaynak: Uluslararas覺 Eskrim Federasyonu

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir