web site traffic Sporcular覺n Olmazsa Olmaz覺: Mental Antrenman – Parat Ripost Dergi

Sporcular覺n Olmazsa Olmaz覺: Mental Antrenman

eskrim-daryl-homer-mental-antrenman

Hangi sporu yap覺yorsan覺z yap覺n, yap覺lan fiziksel aktiviteye dayal覺 antrenmanlar kadar mental antrenmanlar覺n da sporcunun performans覺 羹zerinde 繹nemli ve olumlu etkileri olduu tart覺mas覺z bir ger癟ektir.

S繹z konusu eskrim sporu olduunda, eskrimcilerin g羹癟, dayan覺kl覺l覺k ve s羹rat gibi fiziksel 繹zelliklerinioptimumda tutmak i癟in yapt覺klar覺 kondisyon 癟al覺malar覺n覺nyan覺 s覺ra maskelerini tak覺p saatler s羹ren eskrim antrenmanlar覺 yapmalar覺 gerekir.

Ne var ki; belirlenen hedeflere ulamakta yap覺lan kondisyon ve eskrim antrenmanalar覺 yeterli olamayabilmektedir. Her spor bran覺nda olduu gibi eskrimde de gerek antrenman gerekse turnuva d繹nemlerinde pek 癟ok psikolojik unsur en iyi performans覺n a癟覺a 癟覺kmas覺na mani olabilir. Bu bariyerleri amak ise ancak mental antrenmanlar ile m羹mk羹nd羹r.

Ge癟tiimiz aylarda Moskova’da d羹zenlenen B羹y羹kler D羹nya ampiyonas覺’nda ferdi m羹sabakalar覺 ikinci s覺rada tamamlayarak Amerika Birleik Devletleri’neErkekler K覺l覺癟 bran覺nda ilk B羹y羹kler D羹nya ampiyonas覺 madalyas覺n覺 kazand覺ran Deryl Homer, The Players’ Tribuneinternet sitesi i癟in kaleme ald覺覺 “O Eskrim” bal覺kl覺 yaz覺s覺nda ma癟lara 癟覺kmadan 繹nce meditasyon yapt覺覺n覺 ifade ediyor.

Deryl Homer yaz覺s覺nda u sat覺rlara yer veriyor: “Hayattaki dier pek 癟ok eyde olduu gibi eskrimde de en iyi performans覺 sergilemenin ancak temiz bir zihinle m羹mk羹n olduunu fark ettim. Mental olarak haz覺r olabilmek i癟in her ma癟tan 繹nce meditasyon yapmak al覺kanl覺覺n覺 edindim. Bunu ma癟 g羹n羹m羹n rutinleri aras覺na adapte ettim. nce meditasyon yap覺yorum daha sonrada foam roller ile esnetme yaparak hareketliliimi artt覺r覺yorum. Son olarak da biraz eskrim y羹r羹y羹羹 yap覺p ma癟a 癟覺k覺yorum. Eskrimde baar覺n覺z 羹zerinde etkisi olan 癟ok fazla deiken vard覺r. Ma癟tan 繹nce m羹mk羹n olduunca fazla deikeni kontrol alt覺nda tutabilmenin kazanma ans覺n覺z覺 artt覺rd覺覺n覺 繹rendim.”

Amerikal覺 eskrimci pek 癟ou psikolojik olan bu deikenleri her ma癟tan 繹nce al覺m覺 olduu rutini uygulayarak ve en 繹nemlisi de bu rutin i癟inde meditasyona yer vererek sal覺yor. Bu t羹r mental 癟al覺malar ma癟 g羹n羹ndeki performans覺 artt覺raca覺 gibi antrenman d繹nemlerinde de d羹zenli olarak uygulanarak 癟al覺malardan al覺nacak verimin en 羹st d羹zeye 癟覺kar覺lmas覺n覺 ve turnuvalara en iyi bi癟imde haz覺rlan覺lmas覺na yard覺mc覺 olacakt覺r.

Kendini mental 癟al覺ma konusunda gelitirmek isteyen sporcular bu alanda benim gibi ko癟luk hizmeti veren profesyonellerden yard覺m alabilirler.

Mental Ko癟luk Nedir?

Y覺llar i癟inde kendini defalarca ve her kiide ispat etmi d繹n羹羹m ko癟luu 癟al覺ma tekniklerinin sporculara ve antren繹rlere uyarlanmas覺d覺r.

nce kiinin sportif performans覺n覺 olumlu veya olumsuz etkileyen t羹m fakt繹rler ve bunlar覺n sporcuya olan etkileri tespit ve analiz edilir. ncelik s覺ras覺na konulan konular tek tek ele al覺n覺r ve sporcuyu olumsuz y繹nde etkileyen fakt繹rlerin azalt覺l覺p m羹mk羹nse t羹mden bitirilmesine, olumlu etkileyen fakt繹rlerin ise gelitirilip artt覺r覺lmas覺na 癟al覺覺l覺r.

Bu 癟al覺malarda bireyin bilin癟alt覺nda deiim ve d繹n羹羹m yap覺lmas覺 esast覺r. Bireyi bir bilgisayara benzetecek olursak deiim ve d繹n羹羹mden kast edilen; bilgisayar覺n vir羹slerden temizlenmesi, gereksiz a癟覺k duran dosyalar覺n kapat覺lmas覺, sistemi yavalatan dosyalar覺n ay覺klanmas覺 ve ileri seviye programlar覺n y羹klenmesidir.

T羹m 癟al覺malarda 繹z deerler esas al覺n覺r.

al覺ma s羹reci m羹mk羹nse sporcunun antren繹r羹 ile koordineli olarak y羹r羹t羹l羹r. Antren繹r羹n g繹zlemleri, talep ve istekleri dorultusunda 癟al覺malara y繹n verilir.

Son derece etkili sonu癟lar al覺nan bu 癟al覺ma ekliyle sporcunun m羹sabaka esnas覺nda sergilemesi istenen teknik becerileri 癟ok k覺sa s羹relerde yapabilir hale geldii ve tak覺m arkadalar覺 ile istenen uyumu yakalad覺覺 defalarca g繹zlemlenmitir.

Spor 襤nsanlar覺 Ne 襤sterler?

Gerek sporcu olsun gerekse antren繹r veya idari olsun spor alan覺nda 癟al覺an t羹m bireylerin istekleri benzerdir ve belli bal覺 konu bal覺klar覺 alt覺nda s覺ralanabilir. Bu konu bal覺klar覺na 繹rnek olarak en iyi performans覺n sergilenmesi, baar覺, spor yaant覺s覺n覺n sal覺kl覺 bir ekilde s羹rd羹r羹lmesi, tak覺m i癟in uyum, idarecilerle iyi ilikiler ve spor sayesinde hayat覺 iyi yaam standartlar覺 eliinde idame ettirmek g繹sterilebilir.

T羹m bu ve bunun gibi isteklerin aras覺nda elbette en 繹nemli olan sportif baar覺d覺r. Sportif baar覺n覺n salanabilmesi i癟in 繹ncelikli olarak mevcut performans覺n ma癟 esnas覺nda en iyi bi癟imde a癟覺a 癟覺kar覺labilmesi gerekir.

Optimum Performans Nas覺l A癟覺a 覺kar覺l覺r?

T羹m spor branlar覺nda olduu gibi eskrimde de bir eskrimcinin rakiplerinde daha fazla kondisyon ve teknik antrenman yapm覺 olmas覺 onun mutlak surette m羹sabaka g羹n羹n羹 ampiyonluk ile tamamlayaca覺 anlam覺na gelmez.

Yukar覺da da ifade etmi olduum 羹zere sporcunun fiziksel ve teknik kapasitesinin 繹tesinde ma癟 sonucuna direkt etki eden dier fakt繹rler g繹z ard覺 edilmemelidir. Deryl Homer’in de yaz覺s覺nda deindii gibi, bu fakt繹rlerin kontrol alt覺nda tutulmas覺 gerekmektedir.

Piste 癟覺kan bir eskrimci rakibine yenilmekten korkabilir. Rakibinin s覺rt覺nda yazan 羹lke k覺saltmas覺ndan korkabilir. Hakemin hata yapaca覺ndan korkabilir. Ma癟覺 kaybetmesi halinde tak覺m arkadalar覺na, antren繹r羹ne veya ebeveynlerine mah癟up olaca覺ndan korkabilir. Sakatlanmaktan korkabilir. Bu korkular覺 癟eitlendirmek ve say覺lar覺n覺 artt覺rmak m羹mk羹nd羹r.

u unutulmamal覺d覺r ki; korkular覺m覺z y羹z羹nden enerjimizi doru y繹ne sarf edemeyiz.Dolay覺s覺 ile de korkular覺m覺z potansiyel performans覺m覺z覺n a癟覺a 癟覺kmas覺na engel olurlar. Pistte en iyi performans覺m覺z覺 sergileyebilmemiz i癟in korku ve endielerimizden ar覺nm覺 temiz bir zihinle ma癟a 癟覺kmam覺z gerekir. Deryl Homer da bu nedenle ma癟lardan 繹nce meditasyon yaparak temiz bir zihin ile piste 癟覺kmaktad覺r.

S繹z konusu korkulardan ger癟ek anlamda ar覺nabilmek ve temiz zihin haline ge癟ebilmek zor deildir. Eskrim tekniklerini 繹rendiiniz gibi, d羹羹nceleri ve ma癟 sonucuna etki eden psikolojik etmenleri kontrol etmeyi de 繹renebilirsiniz. Bunun i癟in kiisel geliim alan覺nda hizmet verenlerden yard覺m al覺nmas覺 en doru y繹ntem olacakt覺r.Takip eden s羹re癟te, kendi ba覺n覺za daantrenman veya ma癟 繹ncesinde Deryl Homer’in yapt覺覺 gibi zihninizi temizleyerek 癟al覺malar覺n覺zdan maksimum verim elde etmeyi ve sportif baar覺n覺z覺 artt覺rman覺z覺 salayacak birikime sahip olacaks覺n覺z.

Unutmay覺n ki; mental antrenman sporcular覺n olmazsa olmaz覺d覺r!

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir