web site traffic Michael Aufrichtig TEDx Konferans覺nda Tek Tuluk Ma癟lar Hakk覺nda Sunum Yapt覺 – Parat Ripost Dergi

Michael Aufrichtig TEDx Konferans覺nda Tek Tuluk Ma癟lar Hakk覺nda Sunum Yapt覺

michael-aufrichtig

Amerika Birleik Devletleri’ndeki Columbia niversitesi’nin eskrim tak覺m覺 ba antren繹r羹 Michael Aufrichtig 羹niversitesinde d羹zenlenen TEDx konferans覺nda 4-4 ve 14-14 gibi skorlarda kazan覺lmas覺 gereken tek tuluk ma癟lara y繹nelik “ana Tek Tu” (One Touch To Glory) bal覺kl覺 bir konuma yapt覺.

Louisiana eyaletinde lise y覺llar覺nda eskrim ile tan覺anMichael Aufrichtig 羹niversite eitimi i癟in New York eyaletine gelmi ve mezuniyetinin ard覺ndan i hayat覺na at覺lm覺. 1990’l覺 y覺llar覺nda sonunda borsa oynamay覺 internet 羹zerinden m羹mk羹n k覺lan ilk projelerde yer alan ve baar覺l覺 olanMichael Aufrichtig kendi deyimiyle hayalindeki i eskrim antren繹rl羹羹ne 2011 senesinde Columbia niversitesi eskrim tak覺m覺n覺n ba antren繹r羹 olarak balam覺.

Michael Aufrichtig tak覺m覺n ba覺na ge癟tiinde Columbia niversitesi 2 galibiyet ve 16 malubiyetlik k繹t羹 bir performansa sahipmi. Kendinin aksine, dier 羹niversitelerdeki ba antren繹rlerin eskrim antren繹rl羹羹 diplomas覺na ve olduk癟a fazla 羹niversite tak覺m覺 癟al覺t覺rma tecr羹besine sahip olduklar覺na deinen Michael Aufrichtig iinin zor olduunu ifade ediyor ve unlar覺 s繹yl羹yor: “Ge癟mie gittim. Eskrim tecr羹beme bakt覺m. 襤 hayat覺mdaki tecr羹belerime bakt覺m. Her zaman yapt覺覺m覺 yapacakt覺m. Detaylara dikkat edecek ve yeni fikirlere a癟覺k olacakt覺m.”

Bu yeni fikirlerden birinin iyi sporcular覺 羹niversite tak覺m覺na kazand覺rmak olduunu s繹yleyen Michael Aufrichtig konumas覺na 繹yle devam ediyor:

“Columbia’daki ikinci y覺l覺 olan sporcumuz Brian Ro atletik kabiliyete sahip, bir boks繹r gibi, olimpik bir cimnastik癟i gibi esnek, usta bir satran癟癟覺n覺n zekas覺na sahip ve ulusal s覺ralaman覺n en 羹stlerinde yer al覺yor. Ancak baz覺 durumlarda bu tablo 癟ok belirleyici olmuyor. zellikle de ulusal s覺ralamaya bakt覺覺m覺z zaman. Eskrimde ma癟覺 kazanmak i癟in tular yap覺p say覺lar kazanman覺z laz覺m. Ulusal d羹zeydeki turnuvalarda sporcular覺n ma癟覺 kazanmak i癟in 15 say覺 yapmalar覺 gerekir fakat 羹niversiteler d羹zeyindeki ma癟larda sadece 5 say覺 yapman覺z gerekir.

Ulusal s覺ralama sadece bu 15 say覺l覺k ma癟lara dayal覺d覺r. Ge癟en seneki ulusal s覺ralamaya bakarsan覺z t羹m antren繹rler en 羹st s覺ralardaki sporcular覺 羹niversitelerine 癟ekmek isterler ve ben onlar覺 su癟layamam 癟羹nk羹 her ne kadar bu s覺ralama 15 say覺l覺k ma癟lara dayal覺 olsada bu sporcular覺n b羹y羹k b繹l羹m羹 5 say覺l覺k ma癟lar覺 da 癟ok iyi oynayabilirler. Ne var ki; ben baka antren繹rler taraf覺ndan tercih edilmeyen bir sporcu 羹zerinde younlat覺m. S覺ralamada 32. s覺rada yer alan Drew Johnston, New Jersey’den bir lise 繹rencisi. Drew ile ilgilenmemdeki as覺l neden 15 say覺l覺k ma癟lara balamadan 繹nce yap覺lan 5 say覺l覺k ma癟lar. Drew’un bir turnuvadaki 5 say覺l覺k ma癟lar覺na bakacak olursan覺z hepsini kazand覺覺n覺 g繹r羹rs羹n羹z. Drew 5 say覺l覺k ma癟larda %93’l羹k bir kazanma istatistiine sahip. Demek istediim Drew 5 say覺l覺k ma癟lar覺n %93’羹nde rakiplerini yeniyor ancak 15 say覺l覺k ma癟lara ge癟tiinde s覺ralamada 32. s覺rada kal覺yor. 襤yi haber Drew Colombia’ya geldi. ok iyi bir sezon ge癟irdi. Kendi b繹lgemizde 58 ma癟 kazanarak 5. s覺rada tamamlad覺. Etraftaki pek癟ok antren繹r bu 癟ocuun kim olduunu soruyordu.”

Columbia niversitesi’nin ba antren繹r羹Michael Aufrichtig baar覺l覺 sporcular覺 羹niversiteye 癟ekmekle de iin bitmediine ve iin sadece yar覺s覺n覺n halledildiine deiniyor. 5 say覺l覺k ma癟lar覺 iyi oynayan eskrimcileri daha iyi yapman覺n yolunun planlanm覺 odaklanma 癟al覺malar覺ndan ge癟tiini belirtenMichael Aufrichtig bu modeli u癟ak pilotlar覺ndan ald覺覺n覺 s繹yl羹yor.

“U癟ak pilotlar覺 en stresli durumlar覺 sim羹le eden sim羹lat繹rler kullan覺yorlar. Tirb羹lansta u癟mak olabilir, ini tak覺mlar覺 a癟覺lm覺yordur veya bir ku motordan i癟eri girer. Hudson nehri 羹st羹nde mucize ile sonu癟lanan kazay覺 hat覺rl覺yorsunuz. 155 yolcunun hepsi hayatta kald覺. Pilotun binlerce saatlik 癟al覺mas覺n覺 kapsayan haz覺rl覺覺 sayesinde.

Peki eskrimdeki stresli anlar nelerdir? Bunlar tek say覺l覺k ma癟lar. 4-4’l羹k eitlik olan ve s覺radaki say覺y覺 yapan覺n ma癟覺 kazanaca覺 ma癟lar. Bunu hissediyor musunuz? Bir u癟ak kazas覺 yaama ihtimaliniz 350 binde 1’dir. Bu da 繹l羹mle sonu癟lanma ihtimali deildir. Bir u癟ak kazas覺 sonras覺 hayat覺n覺z覺 kaybetme ihtimaliniz 10 milyonda 1’dir. Eskrimde ise tek say覺l覺k ma癟 yapma ihtimaliniz 4’te 1’dir. Biliyorum ki etrafta 癟ok fazla eskrimci yok. Bunun nas覺l bir stres olduunu anlayabiliyor musunuz?” diye dinleyicilere seslenenMichael Aufrichtig sunumunda 羹niversite 2. s覺n覺f 繹rencisi Jake Hoyle’nin Penn State niversitesi’nden rakibi kar覺s覺nda elde ettii 5-4’l羹k galibiyet sonras覺 癟ekilmi aa覺da yer alan fotorafa yer vererek bahsettii stresin nas覺l bir ey olduunu g繹stermeye 癟al覺覺yor ve “ite b繹yle bir ey” diyerek kalabal覺覺n g羹l羹mesine neden oluyor.

eskrim-jake-hoyle

Michael Aufrichtig eskrimcilerin her sene y羹zlerce saat 癟al覺malar覺n覺n d覺覺nda u癟ak pilotlar覺n覺n yapt覺klar覺 gibi sim羹lasyon 癟al覺malar覺na da programlar覺nda yer verdiklerini belirtiyor.

Bu noktada 癟al覺ma bi癟imi olarak 1 dakika s羹ren tek say覺l覺k ma癟lar yapt覺klar覺n覺 dile getiren Columbia niversitesi eskrim antren繹r羹 s繹zlerine “Bizim eskrimcilerimizciddi sporcularve antrenmanda birbirleri ile k覺ran k覺rana ma癟lar yap覺yorlar. Bazen pilotlar覺n eitiminden gelen bir fikri kullan覺yoruz ve cezalar uyguluyoruz. Eer tek say覺l覺k ma癟覺 kaybedersen 100 覺nav 癟ekersin. 襤ki kere kaybedersen 200 覺nav 癟ekersin. Peki tekrar kaybedersen, nereye gittiini anlad覺n覺z deil mi?” eklinde devam etti.

Antrenmanlarda sporcular 羹zerine bu kadar bask覺 yarat覺ld覺覺nda bazen iin 癟覺r覺ndan 癟覺kt覺覺n覺, maskelerin havada u癟utuunu ve sporcular覺n ba覺r覺p durduklar覺na tan覺k olduklar覺n覺 anlatanMichael Aufrichtig bu 癟al覺malar覺n neticesini ald覺klar覺n覺 verdii bir 繹rnekle g繹steriyor. Ivy Ligi’nde Harward niversitesi’nin 3 galibiyet gerisindeyken yapt覺klar覺 3 ma癟覺nda tek say覺l覺k ma癟lar olduunu ve hepsini 5-4’l羹k skorlarla kazand覺klar覺n覺 dile getiriyor. Michael Aufrichtig son iki ma癟ta skor 4-4 olduunda ma癟覺 izleyemediini, gidip bir sandalyeye oturduunu ve ellerini a癟arak dua ettiini ifade ediyor. “Sporcular覺n 癟覺l覺klar覺n覺 duyup da kafam覺 kald覺rd覺覺mda Columbia 繹rencilerinin havaya s覺癟rad覺覺n覺 g繹rd羹羹mde ‘evet biz kazand覺k’ dedim” diyenMichael Aufrichtig uzun bir yoldan ge癟tiklerine dikkat 癟ekiyor.

2013 senesinde tek say覺l覺k ma癟lar覺 kazanma y羹zdesi %38 olan Columbia niversitesi eskrim tak覺m覺n覺n 2014’te bu oran覺 %64’e y羹kseltmeyi baar覺rkenMichael Aufrichtig g繹reve geldiinde 2 galibiyet ve 16 malubiyetlikelde etmi olan tak覺m bu sene 27 galibiyet ve 3 malubiyet elde etmi.

Michael Aufrichtig ilerinin daha bitmediini, seneye okula girecek 羹nvan sahibi iyi sporcular覺 gidip bulmalar覺 gerektiini s繹ylerken 繹nemli bir noktaya dikkat 癟ekiyor: “Benim i癟in ger癟ek olan 羹nvanlardan da, galibiyetlerden de fazlas覺. Benim i癟in 繹nemli olan anlard覺r. Harward’a kar覺 elde ettiimiz tarihi zaferin ard覺ndan bir sporcum odama gelip ‘hi癟birimiz evli deiliz, 癟ocuumuz yok, bu bizim hayat覺m覺zdaki en m羹kemmel and覺’ dedi. Ufak detaylara dikkat etmek eskrim tak覺m覺m覺za 癟ok b羹y羹k anlar yaatt覺. Anlardan konuacak olursak, Drew’u hat覺rl覺yor musunuz? Program覺m覺z覺n bir par癟as覺 olup tam 1 y覺l ge癟irdikten sonra Drew ulusal s覺ralamada 32. s覺radan 4. s覺raya y羹kseldi. Drew ayn覺 zamanda d羹nyan覺n 1 numaral覺 eskrimcisiyle oynad覺 ve kazand覺. Skoru tahmin edebilir misiniz? 5-4.”

Dinleyecilere teekk羹r eden Columbia niversitesi eskrim tak覺m覺 ba antren繹r羹 Michael Aufrichtig TEDx’teki konumas覺n覺 noktalad覺.

TED Konferanlar覺(TED Talks)Amerika Birleik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey kentinde her 2 senede bir d羹zenlenen vefarkl覺 alanlardaki ileri derecede bilgi sahibi kiilerin bilgi al覺veriine zemin oluturmay覺 ama癟lar. Bu 癟at覺 alt覺nda TEDx ad覺 verilen yerel konferanslara da yer verilmektedir.

Michael Aufrichtigen Columbia niversitesi’nin ev sahipliinde ger癟ekletirilen TEDx konferans覺ndaki konumas覺n覺 aa覺da izleyebilirsiniz.

[youtube id=”lfYxp4djCNM” width=”620″ height=”360″]

 

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir