web site traffic statistics Eskrimde Dikkat Da覺tan Unsurlarla Nas覺l Ba Edilir? – Parat Ripost Dergi

Eskrimde Dikkat Da覺tan Unsurlarla Nas覺l Ba Edilir?

parat-ripost-eskrim-dikkat-dagitan-unsurlar

Bir eskrimci olarak iyi bir performans g繹stermenin temel unsurunun odaklanma olduu bir s覺r deil. Ne var ki;eskrim turnuvalar覺 en 繹nemli olandan dikkatinizi uzaklat覺racak pek 癟ok dikkat da覺t覺c覺 unsuru beraberinde getiren bir d繹ner kap覺 gibidir.

Bu makalede milli tak覺mdayken en iyi performans覺m覺 ger癟ekletirmek ad覺na odaklanmak i癟in kulland覺覺m en etkin zihin ara癟lar覺ndan birine bakaca覺z.

Dikkat da覺tan unsurlar kontrol edemediklerindir.

Dikkat da覺tan unsurlar覺, kontrol羹m羹zde olmayan durumlar覺n bizi i癟ine 癟ekmesi olarak tan覺ml覺yorum. M羹sabaka yerleri genelde 癟ok b羹y羹k ve a覺r覺 ayd覺nlat覺lm覺 yerlerdir. Ayr覺ca bu ortam skor cihazlar覺n覺n sesleri, sporcular覺n, antren繹rlerin ve izleyicilerin 癟覺l覺klar覺yla dolar. zetle, tam bir kaos ortam覺d覺r.

zerinde 癟ok az kontrol羹m羹z羹n olduu ya da hi癟 kontrol羹m羹z羹n olmad覺覺 unsurlara birka癟 繹rnek:

M羹sabaka alan覺n覺n kendisi; Pistler kaygan m覺? I覺kland覺rma zay覺f m覺? Beton 羹zerinde mi eskrim yap覺yorsun?
Rakip; 襤nsanlar herhangi bir zamanda herhangi bir eyi yapma yeteneine sahip.
襤zleyiciler; Yine, insanlar herhangi bir zamanda herhangi bir eyi yapma yeteneine sahip hatta sizin destek personeliniz dahi.
Klasman; Bu konuya daha sonra tekrar deenciim.
Hakem; Kimileri hakemleri etkileyebilecekleri iddia edebilirler fakat 癟ounlukla g羹n羹n sonunda hakemin kararlar覺 sizin kontrol羹n羹z d覺覺ndad覺r.
Turnuva oteli; Yata覺n覺z rahat m覺? Gecenin yar覺s覺nda yang覺n zili 癟alacak m覺?
Turnuvaya yolculuk; Ertelenmi u癟ular. Kay覺p valizler.
襤klim; Souk bir iklimde mi yoksa s覺cak bir iklimde mi eskrim yapmay覺 tercih edersin? Yoksa daha 覺l覺man bir yer mi tercih edersin?

Bir an i癟in 羹zerinde kontrol羹n olmayan unsurlara ne kadar odakland覺覺n覺 bir d羹羹n. Bunlar sana yard覺mc覺 oluyor mu? Yoksa eskrim yaparken senin kontrol羹nde olan unsurlar覺n 羹zerinden duygusal enerjini al覺p g繹t羹r羹yor mu?

Kontrol羹 sende olan unsurlara odaklan.

Dikkatini verebilecein daha yap覺c覺 olan ve senin kontrol羹nde olan birtak覺m eyler vard覺r. Mesela ekipman覺n (m羹sabaka 繹ncesi t羹m ekipman覺n 癟al覺t覺覺ndan emin misin?), su ve at覺t覺rmal覺klar覺n (ihtiyac覺m kadar su ve at覺t覺rmal覺klar覺m var m覺?), ve rutinlerin (beni m羹sabakaya en iyi ekilde haz覺rlayacak bir rutin takip ediyor muyum?). Bununla birlikte 羹zerinde kontrol羹n olduu en 繹nemli ey senin eskrim tarz覺n覺 oluturan g繹ze 癟arpan becerilerin. Bu senin geliim s羹recin olarak ifade edilecek olan bir ey.

Geliim s羹reci nedir?

Basit癟e ifade edilecek olursak pistte eskrim yaparken ve say覺 al覺rken dorudan yapt覺覺n her ey.

Ayak hakimiyeti; Pistte dikkatli bir ekilde ileri geri gidiyor muyum? Mesafeyi koruyor muyum?
Silah hakimiyeti; Silah覺m覺 kontroll羹 ve dikkatli bir ekilde hareket ettiriyormuyum?
Zamanlama; Hareketleri en uygun zamanda m覺 yap覺yorum?
Taktikler; Pistte ak覺ll覺ca kararlar al覺yor muyum?

Sonu癟lara odaklanma: Dikkat da覺t覺c覺lar覺n en k繹t羹lerinden biri.

Bir癟ok eskrimci baarmak istedikleri sonuca 癟ok fazla odakland覺klar覺 zaman sorun yaamaya bal覺yorlar. Ancak daha 繹nce ifade ettiim gibi sonu癟lar覺 etkileyen ve senin kontrol羹n d覺覺nda olan bir癟ok ey var. ok az hata yaparak hayat覺n覺n ma癟覺n覺 癟覺karabilirsin fakat hakem bir dizi yanl覺 karar verirse ya da rakibiniz sizden biraz daha iyi oynarsa kaybedersiniz. Bu eskrimin doas覺 i癟inde olan bir ger癟eklik.

襤in anahtar覺 olan geliim s羹recine odaklan覺rsan, ulamak istediin sonuca b羹y羹k bir ans verirsin. Bu y羹zden Bu ma癟覺 almak istiyorum. ya da Madalya kazanmak istiyorum. gibi d羹羹nceler yerine Bu ma癟ta rakibimle aramdaki mesafemi korumak istiyorum. ya da Hamle yapt覺覺mda s覺rt覺m覺 d羹z tutmak istiyorum. gibi d羹羹ncelerle geliim s羹recine odaklanmal覺s覺n. Bunlar, 羹zerinde kontrol羹n olan tekrarlayabilecein unsurlar ve eninde sonunda senin kazanmana yard覺mc覺 olacakt覺r.

Klasmana odaklanma!

Bir癟ok eskrimci, 繹zellikle de milli tak覺m hedefi olanlar puan s覺ralamas覺n覺 s覺kl覺kla kontrol eder. Ancak bunun size yard覺mc覺 olup olmad覺覺n覺 bir an i癟in durup d羹羹nmeni istiyorum. ABD Erkek Epe tak覺m覺na aday g繹sterildiim ilk sezon iki nedenden dolay覺 benim i癟in en zor olan覺yd覺. Birincisi; klasmandailk d繹rtte olacak kadar iyi olup olmad覺覺m覺 bilmiyordum. 襤kincisi; t羹m sezonu puan s覺ralamas覺na bakarak ge癟irdim. Bu y羹zden m羹sabakalarda daha ma癟lar balamadan dier insanlar kar覺s覺nda durumumu biliyordum.

Kendimi m羹sabaka alan覺ndaki dier ma癟lara odaklan覺rken buldum 癟羹nk羹 orada s覺ralamada benim yak覺n覺mda olan eskrimciler vard覺. Bu eskrim yapmay覺 daha da zorlat覺rd覺. S覺ralamaya girip aday g繹sterildikten hemen sonra antren繹r羹m Stepane Riboudla bu konu hakk覺nda konutum. Bana o eyleri b覺rakmam gerektiini s繹yledi. Sezon boyunca klasmanlara, puan durumlar覺na ve hatta direkt eleme tablolar覺na bir daha bakmad覺m. Sonraki her y覺l m羹sabakalara ne kadar iyi olabileceimi g繹rebilmek i癟in gittim. Akl覺mdaki tek ey geliim s羹recimdi. Ne say覺lar, ne s覺ralama ne de tak覺mlar. Bu eskrim yapmay覺 daha kolay hale getirdi.

z fark覺ndal覺覺n覺 gelitir. B繹ylece geliim s羹recine odaklanabilirsin!

Olimpiyat ampiyonlar覺n覺n bile dikkatleri 繹nemsiz konulardan dolay覺 da覺l覺r. Odaklanmak i癟in gelitirebilecein en 繹nemli beceri dikkatinin ne zaman da覺ld覺覺n覺 sezinleme becerisi olacakt覺r. Rakibinin son say覺da ne kadar ansl覺 olduunu ya da hakemin karar覺n覺n ne kadar k繹t羹 olduunu d羹羹nd羹羹n羹z羹 fark edebilirsiniz. Bunlar ne zaman ayarlama yapman覺z覺 gerektiini belirten 繹nemli ipu癟lar覺d覺r. Bu olduunda geliim s羹recinize odaklanmak i癟in daha yap覺c覺 bir ey bulmak istersiniz. O vakit dikkatiniz tekrar geri getirin. zetle:

Dikkat da覺tan unsurlar覺 tan覺.
Daha iyi bir odak noktas覺 belirle
Dikkatinin y繹n羹n羹 deitir

Bunu bir dahaki antrenman覺z da ya da m羹sabakada deneyin ve sizdeki deiikleri bize bildirin.
Orjinal Metin: How To Manage Distractions In Fencing
Yazar: Dr. Justin Tausig
eviri: Abdullah okparlam覺

Dipnot: Dr. Justin Tausig 6 defa ABD Milli Tak覺m覺nda yer alm覺, D羹nya Kupas覺’nda madalya kazanm覺 eski bir eskrimcidir. Tausig’in Spor ve Performans Psikolojisi alan覺nda Doktora derecesi bulunmaktad覺r. Dr. Justin Tausig 11 sene Paris’teki Racing Club’da 癟al覺m覺 olup halen yar覺mac覺 sporcular覺n geliimi i癟in 癟al覺maktad覺r.

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir