web site traffic Elit Eskrimcilerin Geliiminde 襤statistiin nemi ve Uygulama rnekleri – Parat Ripost Dergi

Elit Eskrimcilerin Geliiminde 襤statistiin nemi ve Uygulama rnekleri

eskrim-istatistik

Kocaeli niversitesi’nin ev sahipliinde bu sene 羹癟羹nc羹s羹 d羹zenlenen Eskrim ve Bilim Sempozyumu’nda “Elit EskrimcilerinGeliiminde 襤statistiin nemi ve Uygulama rnekleri” bal覺kl覺 bir sunum ger癟ekletirdim.

Manchester United’覺n efsane menejeri Sir Alex Ferguson bir r繹portaj覺nda istatistik i癟in u benzetmeyi yapm覺: “襤statistik mini etek gibidir, 癟ok ey g繹sterir ama en 繹nemli eyi g繹stermez.”

Ferguson’un da dedii gibi belki istatistiki veriler belirlenen hedef turnuvada elde edilecek dereceyi belirleyemeyecektir. te yandan, spor bir bilim ise say覺lar performans覺n gelitirilmesi i癟in izlenecek yolda iyi birer klavuz olabilirler.

Meslekta覺m Yusuf Barsbua’n覺n “Eskrim Sporu Yapan Sporcu Ailelerin Psikolojik Kazan覺mlar覺” bal覺kl覺 sunumunun da yer ald覺覺 ve Dr. Hakan Kolayi’in Bakanl覺覺’nda ger癟ekletirilen oturumda 2013-2014 sezonu i癟in uluslararas覺 hedeflerle 癟al覺malar覺n覺 s羹rd羹ren sporcum Fatma Zehra K繹se’nin geliimini takip etmek ve hedef turnuvalara en iyi ekilde haz覺rlanmas覺n覺 salamak i癟in gelitirdiim ma癟lara y繹nelik veri toplama metodunu dinleyicilerle paylat覺m.

Sporcunun oynad覺覺 ma癟lar覺n detayl覺 analizlerini yapmak ve say覺sal veriler elde etmek i癟in t羹m uluslararas覺 ma癟lar覺, baz覺 ulusal m羹sabakalar覺 ve zaman zaman da antrenmanlar覺 video kamera ile kay覺t alt覺na al覺yorum. Daha sonra her tuu tekrar izleyip analizlerini yap覺yorum.

Hakemin “Bala!” komutunun ard覺ndan sporcunun ilk tercih olarak atak m覺 yoksa savunma m覺 yapmak istedii, say覺 olana kadarki atak ve savunma giriimlerinin baar覺l覺 m覺 yoksa baar覺s覺z m覺 olduu, yapt覺覺 ve yedii tular覺, bu tulardaki aksiyonun tan覺m覺 ve bu tular覺n pistin neresinde ger癟ekletii gibi verileri topluyorum.

Ma癟 g繹r羹nt羹lerine say覺sal anlamlar y羹kleyebilmek i癟in basit bir y繹ntem izliyorum. Tabletimde kulland覺覺m 羹cretsiz uygulama ekran覺 48 par癟aya b繹lerek her b繹l羹me farkl覺 parametreler atamama olanak sal覺yor. Her tu i癟in ekrandaki ilgili alanlara dokunarak 4-5 saniye i癟inde 癟ok farkl覺 verileri kay覺t alt覺na alm覺 oluyorum. Daha sonra her ma癟覺n verilerini .cvs format覺nda bilgisayar覺ma aktar覺yorum. Bu dosyay覺 da Excel program覺nda a癟arak ma癟a ait verileri 繹nceden oluturduum ve 癟eitli form羹ller i癟eren ablona ilave ediyorum.

B繹ylece sporcumun g羹癟l羹 ve zay覺f olduu noktalar覺 belirleyip 癟al覺malar覺 buna g繹re programlamak m羹mk羹n oluyor. Ayr覺ca turnuvalarda oynanan final, yar覺 final ve 癟eyrek final ma癟lar覺n覺 da 癟ekerek bu seviyede oynanan oyunun karakterini istatistiki veriler 覺覺覺nda g繹zlemleyebiliyorum.

Branlar覺n ihtiya癟lar覺 ve antren繹rlerin tercihlerine g繹re toplanan veriler 羹zerinde deiiklikler yap覺labilir ve veri 癟eitlilii daralt覺l覺p geniletilebilir. rnein; epe ve fl繹re branlar覺nda oyun stratejisinin 繹nemli bir par癟as覺 olan ma癟 s羹resine ilikin verilerin de toplanmas覺 gerekecektir.

Gelitirilmesi ve daha fazla sporcu 羹zerine uygulanmas覺 gerektiini d羹羹nd羹羹m istatistik 癟al覺malar覺 ile ilgili bir pencere a癟mama zemin haz覺rlayan ve alan覺nda tek olan Eskrim ve Bilim Sempozyumu gibi platformlar 羹lke eskrimimizin geliiminde 繹nemli rol oynayacakt覺r. Bu platformlar覺n ve buralara olan kat覺l覺m覺n h覺zla artmas覺n覺 diliyorum.

Eskrim sporumuzun ihtiya癟 duyduu bu payla覺m ortam覺n覺n olumas覺na 繹n ayak olan bata Ahmet Erim ve Nedim Akt羹rk olmak 羹zere t羹m Kocaeli eskrim ailesine ve sporumuz i癟in imkanlar覺n覺 seferber eden Kocaeli niversitesi Beden Eitimi ve Spor Y羹ksek Okulu M羹d羹r羹 Say覺n Prof. Dr. Yavuz Tak覺ran’a g繹n羹lden teekk羹r ederim.

 

 

 

 

 

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir