web site traffic B羹lent Dimli 襤le T羹rk Eskrimi zerine – Parat Ripost Dergi

B羹lent Dimli 襤le T羹rk Eskrimi zerine

Bulent-Dimli-Eskrim-Tatihi-Roportaji

T羹rk eskrimine uzun y覺llar hizmet etmi duayen antren繹rlerden B羹lent Dimli ile yapt覺覺m覺z s繹yleideeskrimimizin d羹n羹n羹 ve bug羹n羹n羹 konuup T羹rk eskrim tarihine bir pencere a癟maya 癟al覺t覺k.

Eskrim sporu ile 1953 senesinde tan覺an B羹lent Dimli, 1963’e kadar sporcu olarak s羹rd羹rd羹羹 eskrim kariyerine 1963-1973 y覺llar覺 aras覺nda yard覺mc覺 antren繹r olarak devam etti. B羹lent Dimli 1973-1993 seneleri aras覺nda da antren繹r olarak eskrime hizmet etmeyi s羹rd羹rd羹.

Eskrim ile tan覺t覺覺 g羹nden bug羹ne61 y覺l覺 geride b覺rakan ve bunun 40 senesinde sporcu, eitmen ve idareci olarak bilfiil g繹rev alan B羹lent Dimli bizi sk羹dar’daki evinde 羹lkemizdeki eskrim 羹zerine s繹ylei yapmak 羹zere a覺rlad覺.

Ses kay覺t cihaz覺n覺n kay覺t d羹mesine basar basmaz s繹ze koyulan B羹lent Dimli, T羹rkiye’nin 1953’tekieskrim haritas覺n覺 anlatmaya bal覺d覺: “T羹rkiye’de 8 yerde eskrim vard覺. Bursa’y覺 Halit K覺l覺癟eri 癟al覺t覺r覺rd覺. Onun 繹rencisi Orhan S羹tbakan vard覺. Ankara’y覺 R覺dvan Bora 癟al覺t覺r覺rd覺. Onunla beraber 癟al覺an dier hocalar Sait Tayla ve Halim Tokmak癟覺ou’ydu. Halim Bey Kara Harp Okulu’nu 癟al覺t覺r覺rd覺. Ankara’da bunlara ilaveten Muhittin Arsan Bey de hocal覺k yapard覺. Eskiehir’i Saim Evirgen 癟al覺t覺r覺rd覺. Onun yetitirdii Osman zden devam etti. Bal覺kesir’i zcan ztuna, 襤zmir’i Muammer U癟an 癟al覺t覺r覺rd覺.”

B羹lent Dimli, T羹rk eskrimine 繹nemli hizmetleri bulunan bu isimleri s覺ralad覺ktan sonra bunlar覺n beyefendi, kibar ve konumalar覺na dikkat eden kiiler olduklar覺n覺 vurgulamaktan kendini al覺koyamad覺 ve s繹zlerine襤stanbul ile devam etti: “襤stanbul enteresand覺r. 襤talyan Darsitano ve Rus Nadolski vard覺. Nadolski Robert Koleji’nin Beden Eitimi retmeni’ydi. Nadolski’den sonra R覺za Arseven ve onunla beraber ben de Tenis Eskrim Dac覺l覺k Spor Kul羹b羹’nde antren繹rl羹e balad覺m. O tarihlerde Uluslararas覺 Olimpiyat Komitesi T羹rkiye’ye Uluslararas覺 Eskrim Federasyonu arac覺l覺覺yla antren繹r g繹nderirdi. 癟 tane uluslararas覺 antren繹r; Mehur maestro Grizoni, Hollandal覺 Monsever ve Frans覺z Michael 襤stanbul’da 癟al覺t覺lar. “

S繹ze dahil olup bu antren繹rlerin ne kadar s羹reliine T羹rkiye’ye geldiklerini sorduk. B羹lent Dimli’nin cevab覺ndan her birinin farkl覺 zamanlarda en az 6 ay olmak 羹zere aa覺 yukar覺 1 sene 襤stanbul’da 癟al覺t覺klar覺n覺 繹renip s繹z羹 gene Say覺n Dimli’ye b覺rakt覺k. B羹lent Dimli de kald覺覺 yerden 羹lkemizde eskrim faaliyetinin nerelerde kimlerle var olduunu anlatmay覺 s羹rd羹rd羹: “Kocaeli’ni Kaz覺m Tongu癟 癟al覺t覺r覺rd覺. Onunla beraber Aykut inensesli de devam etti. 襤癟el’i Sami’nin babas覺 Seyfettin G羹l 癟al覺t覺r覺rd覺. B繹ylelikle eskrim T羹rkiye’de 8 ilde yap覺l覺yordu.”

B羹lent Dimli, 羹lkemizde 1953 senesinde eskrim yap覺lan illeri s覺ralay覺p bu illerde antren繹rl羹k yapan isimleri bir 癟覺rp覺da and覺ktan sonra s繹z羹 eskrimin farkl覺 bir 繹zelliine getirdi. “Eskrimin enteresan bir yeri daha var. Harp Okullar覺’nda ve Askeri Okullar’da eskrim mecburi dersti. Kara Harp Okulu’nu Halim Tokmak癟覺olu, Kuleli Askeri Lisesi’ni Binba覺 evket Turgay, Hava Harp Okulu’nu Binba覺 Sadi Erdem ve Deniz Harp Okulu’nu da Deniz Binba覺 zdemir Karat羹n 癟al覺t覺r覺rd覺. Bu askeri okullar iddial覺 sporcular yetitirirdi. Bunlar覺n i癟erisinde Hava Harp Okulu’ndan yetien iki tane Y羹zba覺 vard覺. Bunlar覺n T羹rkiye dereceleri var. Uluslararas覺 m羹sabakalara kat覺ld覺lar.” diyen B羹lent Dimli baka bir noktaya dikkat 癟ekmek istediini ifade etti.

Son zamanlarda Facebook arac覺l覺覺 ile eskrimdeki gelimelerden haberdar olduunu belirten B羹lent Dimli, T羹rkiye Eskrim Federasyonu’nun 10000 sporcu hedefiyle ilgili olarak basit bir denklem kuruyor: “Bir antren繹r 10 kii 癟al覺t覺rsa ki daha fazla 癟al覺t覺ramaz. Bir antren繹r bir antrenman saatinde ancak 10 kiiyle ilgilenebilir. Peki ne eder? 10000 sporcu i癟in 1000 tane antren繹r eder. 1000 tane antren繹r羹 nas覺l yetitireceksiniz? Bunlar覺 ka覺t 羹zerinde konumak eskrimi bilmemenin sonu癟lar覺d覺r.” diyenB羹lent Dimli bize f覺rsat vermeden eskrimin enteresan bir spor olduunun alt覺n覺 癟izerek konumas覺na devam ediyor: “Eskrim zeka ister. Kiinin 癟abuk kavrama yeteneini gelitirmi olmas覺 laz覺m. Biz ona eski dilde s羹rati intikal diyoruz. Dayan覺kl覺 olmak gerekir. Bu 繹zellikler basit 繹zellikler ama bir 癟abuk kavrama yeteneini gelitirmek bir yere kadard覺r. 襤nsan b羹nyesinde genetik vas覺flar覺n olmas覺 gerekir. Bu nedenle makinadan 癟覺kar覺r gibi 1000 tane antren繹r 癟覺karmak m羹mk羹n deildir.”

sk羹dar’da ger癟ekletirdiimiz keyifli s繹yleide B羹lent Dimli anlatmaya biz ise dinlemeye devam ediyoruz. S覺ra eskrim kul羹plerine geliyor. Eski yaant覺lar覺nda kul羹p diye bir ey olmad覺覺n覺, b繹lgelerin var olduunu dile getiren Say覺n Dimli, s繹zlerini 襤stanbul’da kurulan 2 eskrim kul羹b羹n羹 anlatarak s羹rd羹r羹yor: “TED Kul羹b羹 bu iin merkeziydi. Arkadan Alt覺nyurt geldi. K繹k羹 nereden geliyor ona bakmak laz覺m. TED Kul羹b羹 1936’da kuruldu. 襤lk hocas覺 Darsitano’ydu. 襤kinci hocas覺 Nadolski. 癟羹nc羹 hocas覺 da R覺za Arseven. Alt覺nyurt ise 1965’te kuruldu. Alt覺nyurt’u ben Aykut ensesli ile beraber 癟al覺t覺rd覺m. 1970’ten sonra Hollandal覺 Monsever 1 y覺la yak覺n Alt覺nyurt’ta kald覺. Monsever Hollandal覺 gen癟 bir antren繹r ve ayn覺 zamanda sporcuydu. Kendisi k覺l覺癟 bran覺nda Ordular Aras覺 D羹nya ampiyonu olmutur. Alt覺nyurt’tan baka Beikta’ta eskrim vard覺. Galatasaray’da vard覺 ve Ahmet Arseven 癟al覺t覺r覺rd覺. 襤stanbul’da bir de Halk Evleri’nde eskrim vard覺. Emin繹n羹 Halk Evi’nde 癟ok iyi bir eskrim 癟al覺mas覺 vard覺. O 癟al覺may覺 R覺za Bey s羹rd羹r羹rd羹. Robert Koleji’ni Nadolski’nin 癟al覺t覺rd覺覺n覺 s繹yledim. 襤talyan Lisesi’nde eskrim vard覺 ve Darsitano 癟al覺t覺r覺rd覺. Alman Lisesi’nde S羹mer Hetman ders verirdi. 襤stanbul Erkek Lisesi’ni de S羹mer 癟al覺t覺r覺rd覺. 襤stanbul K覺z Lisesi’ni de Deniz 癟g羹der ile birlikte 癟al覺t覺r覺rlard覺. Hava Harp Okulu’nun antren繹rl羹羹n羹 1948’de Halim Bey yap覺yordu.”

Peki 61 sene 繹nce eskrime ad覺m at覺p bunca tarihe ahitlik etmi B羹lent Dimli eskrime nas覺l balam覺t覺? B羹lent Bey’in T羹rk eskriminin yak覺n tarihine 覺覺k tutan anlat覺m覺n覺n aras覺na girip bu soruyu y繹neltiyoruz. B羹lent Dimli eskrime balay覺覺n覺 u s繹zlerle anlat覺yor: “Benim k羹癟羹k aabeyim Hava Harp Okulu’nda Halim Bey’in 繹rencisiydi. Ben eskrime ordan zehirlendim. Aabeyim 1948 y覺l覺nda Harp Okulu’ndan mezun oldu. Onun eskrim hareketlerinden falan biz de heves ettik.”

Kendisinin eski g羹nlerle ilgili keyifli anlat覺m覺n覺n aras覺na girmeyi baar覺p sorduumuz sorunun cevab覺n覺 ald覺ktan sonra s繹yleimiz ge癟miteki m羹sabakalar 羹zerine devam etti. M羹sabakalar覺n uzun s羹rmesinden dolay覺 ulusal ve b繹lge m羹sabakalar覺n覺n genellikle ferdi ve tak覺m olarak ayr覺 tarihlerde yap覺ld覺覺n覺 belirten Say覺n Dimli, tak覺m m羹sabakalar覺n覺n kul羹p olmad覺覺ndan dolay覺 b繹lgeler aras覺 yap覺ld覺覺n覺 ve il karmas覺 tak覺mlar覺n覺n ferdi m羹sabakadaki s覺ralamaya g繹re belirlendii bilgisini de ekleyiverdi.

B羹lent Dimli s繹yleimize haz覺rlan覺rken tutmu olduu notlar覺n yer ald覺覺 sayfalar覺 bir bir 癟evirip ge癟mie 覺覺k tutmaya u s繹zlerle devam etti: “Eskrim daha ziyade salon sporuydu. Belki garipsiyeceksiniz ama ferdi olsun tak覺m olsun eskrimin final m羹sabakalar覺 akam yap覺l覺rd覺. Han覺mlar gece k覺yafetiyle beyler de kost羹mleriyle izlemeye gelirlerdi.” diyen B羹lent Bey’in s繹z羹n羹 kesip s繹yleimize kat覺lan ei Ayfer Han覺m: “Bundan 45 sene 繹nce Taksim’deki TED Kul羹b羹’n羹n bah癟esinde ve Sharaton Otel’de ne geceler olurdu, ne kadar g羹zeldi.” demekten kendini al覺koyamad覺. Einin s繹z羹 biter bitmez heyecanla konumas覺na devam eden B羹lent Dimli bizi kendisinin eskrime balad覺覺 1953 senesine g繹t羹r羹yor: “Eskrime balad覺覺m sene Tenis Eskrim Dac覺l覺k Kul羹b羹’nde Salih orlu K覺l覺癟 M羹sabakalar覺 vard覺. Finali Fener-Galatasaray basket ma癟覺 gibi g羹n羹n bir saatinde bekliyordum. Akam 8’de balad覺. Yani akam yemei yenmi, aperatifler al覺nm覺t覺. Salonda g羹r羹lt羹 deil, konuma sesi dahi yoktu. Herkes ei ile, han覺m arkada覺 ile izlemeye gelmiti. Yani bir balo gibiydi. 30 Austos Zafer Bayram覺 Balosu gibi nezihti. K覺yafetler gece k覺yafetiydi.”

Eskrimin 1953 senesinde sahip olduu bu kaliteyi zihnimizde canland覺r覺r canland覺rmaz eskrim sporunun o zamanlardaki izleyici kitlesi hakk覺nda biraz daha fikir sahibi olmak amac覺yla “襤zlemeye gelenler aras覺nda eskrim yapmam覺insanlar da oluyor muydu?” diye sorduk. B羹lent Bey’in cevab覺 olduu y繹n羹ndeydi. Bu durumu ise 繹yle tasvir etti: “Arya s繹ylememi bir insan nas覺l operaya gidiyorsa eskrim yapmam覺 bir insan da eskrimin final m羹sabakalar覺n覺 izlemeye geliyordu. Kaliteli bir aktivite i癟in geliyorlard覺. Final m羹sabakalar覺 hakikaten zevkli ge癟en m羹sabakalard覺.

Bu sadece 襤stanbul’da b繹yle deildi. Mesela Eskiehir’de Gamgam Oteli’nin Balo Salonu’nda final oynan覺rd覺. 襤zmir’de herhangi bir kapal覺 spor salonunda deil de K羹lt羹rpark’覺n Nikah Salonu’nda oynan覺rd覺.” diyerek o d繹nemin m羹sabakalar覺n覺 anlatmay覺 s羹rd羹ren B羹lent Dimli bu durumun Avrupa’da da bu ekilde olduunu belirtti ve devam etti: “Yurt d覺覺na gittiimiz zaman da insanlar hakikaten gece suareye gidermi癟esine gelirlerdi finallere.”

G羹n羹m羹ze bakt覺覺nda eskrim faaliyetinin duyurusunun yeterince yap覺lmad覺覺na vurgu yapan ve topluma d繹n羹k bir 癟al覺madan yoksun, kendi kendine hair neir olan bir spor dal覺 olduunu s繹yleyen Dimli, eskiden k羹癟羹k bir camia olmalar覺na ramen final m羹sabakalar覺nda seyircilerin oturacak yer bulamay覺p ayakta izlediklerini ifade ediyor. B羹lent Dimli, t羹m bunlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurduunda antren繹rl羹羹 ve idarecilii iyi bir zamanda b覺rakt覺覺na inand覺覺n覺 dile getirirken y羹z羹ndeki ifadeden ge癟mie duyduu 繹zlem anla覺l覺yordu.

ok s羹ratli d羹羹n羹len, s羹ratli hareket edilen ve s羹ratli sonu癟 al覺nan bir spor olduundan eskrimin 癟evre bak覺m覺ndan anla覺lmas覺 zor bir spor olduunu vurgulayan B羹lent Dimli eskrimcilerimizin kat覺ld覺klar覺 uluslararas覺 m羹sabakalar覺 anlatmaya balad覺: “襤stanbul’da 3 silahta d羹zenlenen 襤stanbul Turnuvas覺 vard覺. Ankara’da da ayn覺 ekilde Uluslararas覺 Ankara Turnuvas覺vard覺. Bunlar sayg覺n turnuvalard覺. Buralarda m羹sabakaya 癟覺kanlar aras覺nda D羹nya ampiyonlar覺 vard覺. Mesela isim olarak 襤talyanlar’覺n mehur eskrimcisi Montano geldi ve burada k覺l覺c覺 halla癟 pamuu gibi att覺. Olimpiyat 羹癟羹nc羹s羹 襤talyan Nicola Granieri ve ismini hat覺rlayamad覺覺m D羹nya ampiyonu bir Frans覺z bu turnuvalara kat覺ld覺lar. Yani kalbur 羹st羹 D羹nya ve Olimpiyat ampiyonlar覺 gelirdi. Bizim sporcular覺m覺z da yurt d覺覺na giderdi. Mesela Sofya, Belgrad, Budapete, Viyana, Beyrut, Tahran, Kahire, Berlin ve Heidenheim’daki turnuvalara kat覺l覺rd覺k. 襤stanbul’da TED Kul羹b羹’nde Faruk Gerede m羹sabakalar覺 vard覺. Salih orlu uluslararas覺 bir turnuvayd覺. Alt覺nyurt’un Alt覺n K覺l覺癟 ad覺nda geleneksel bir m羹sabakas覺 vard覺. Alt覺n K覺l覺癟’覺 ilk evvela H羹sn羹 Ribar kazand覺. 襤kinci Alt覺n K覺l覺癟’覺 Erc羹ment Badolu ald覺. 襤yi bir kat覺l覺m olur ve seviyeli bir eskrim yap覺l覺rd覺.”

Notlar覺n覺n yer ald覺覺 elimdeki ka覺tlara 繹yle bir g繹z gezdirirken k覺sa bir s羹re soluklanan B羹lent Dimli, “ge癟mii olmayan覺n gelecei olmaz” atas繹z羹n羹 hat覺rlat覺p ge癟miimizi bilmemizin 繹nemli olduunu s繹yl羹yor.Anlat覺m覺na devam eden Dimli: “Mesela 襤stanbul’da Behzat Balkaya kim desem kimse tan覺maz. Behzat bey bir fl繹reci. Ben 16 ya覺ndayken o da 50 ya覺nda faland覺. 襤stanbul b繹lgesinin k覺l覺癟癟覺lar覺 da enteresand覺r. O zamanlar 襤stanbul k覺l覺癟 bran覺nda bol miktarda sporcu yetitiren bir b繹lgeydi. Sebebi de Nadolski’nin ana dal覺n覺n k覺l覺癟 olmas覺d覺r. T羹rkiye’nin armadas覺 襤stanbul’du. R覺za Arseven, Merih Sezen, Orhan Ader, Sacit Mergen, bunlar覺n hemen arkas覺ndan gelen Seyyit M覺s覺rl覺, 襤brahim Oray, Nihat Balkan, Haluk Oray, bunlar覺n arkas覺ndan da Deniz 癟g羹der ve Kemal M覺s覺rl覺. Bunlar kendi kategorilerinde yenilmeyen adamlard覺.

O tarihlerde, enteresand覺r, T羹rkiye’de R覺za Arseven’in, S羹mer Hetman’覺n ve benim Uluslararas覺 Hakem lisans覺m覺z vard覺. Milli Hakem lisanslar覺n覺 alanlar Deniz 癟g羹der, Aykut Seybeker, Seyyit M覺s覺rl覺, Muhittin Arsan, Halim Tokmak癟覺olu, Metin G羹ven ve Osman zden oldu.” diyen B羹lent Dimli s繹zlerine devam etti: “Ge癟miinde mutlaka iyi bir eskrim hayat覺 olan kiiler eskrimde g繹rev al覺rd覺. G繹rd羹羹m kadar覺yla bu siyasal durum sonucu eskrim yapmam覺 ah覺slar Federasyon Bakan覺 olabiliyor. Ge癟mite idareciler bile idarecilik vasf覺na sahip olan kiilerdi ve deimezlerdi. Mesela 襤stanbul’un idarecileri aras覺nda Haluk Oray vard覺. Ankara’da Kemal al ve Bursa’da Halit K覺l覺癟eri vard覺. Bunlar覺n bir k覺sm覺 ayn覺 zamanda antren繹rd羹ler 癟羹nk羹 idareciler ile antren繹rleri ay覺racak bir kadro yoktu. 襤darecilerimiz i癟inde kaliteli, cemiyet hayat覺nda yeri olan kiiler vard覺. rnein Ekrem Sungar kiilii olan bir insand覺. Kendisi Merkez Bankas覺 Guvany繹r羹’yd羹 ve T羹rk paralar覺nda Ekrem Sungar diye imzas覺 vard覺.”

Merak edip Ekrem Sungar’覺n eskrim ge癟mii olup olmad覺覺n覺 sorduk. B羹lent Dimli “tabii tabii” diyerek s繹ze balad覺 ve kendisinin bir eskrimci olduunu, eskrimci olmayanlar覺n ne b羹y羹klerinin ne de kendilerinin aras覺nda yer almad覺覺n覺 ifade etti. Bunun 羹zerine B羹lent Bey’e eskrim yapmam覺 birinin eskrim antren繹rl羹羹 yapmas覺 hakk覺ndaki fikrini sorma gerei duyduk. B羹lent Dimli s繹ze kesin bir tav覺rla balad覺: “襤mkans覺z. Tek kelimeyle. Eskrim yapmam覺 bir eskrim antren繹r羹 eskrim yapm覺 bir eskrim antren繹r羹ne g繹re her konuda geri kal覺r. Bir kere eskrim 繹yle bir hale gelecek ki; bilgisiyle, emeiyle ve hareketleriyle bir b羹t羹n tekil edecek. En 繹nemlisi de eskrimcinin hissetmesi laz覺m. Kar覺s覺ndaki rakibin imdi ataa 癟覺kmak 羹zere olduunu anlay覺p atak haz覺rl覺覺ndaki zaman覺 yakalamas覺 ancak hissederek olabilir. Antren繹rl羹k yapt覺覺m d繹nemde inasi Bingeli ve H羹sn羹 Ribar gibi ileri seviyedeki eskrimcilerin maskelerinin 羹zerine havlu 繹rt羹p g繹zleri g繹rmeden parat ripost 癟al覺t覺r覺rd覺m. Bunu eskrim yapmam覺 bir antren繹r羹n d羹羹nebileceini ve yapabileceini tasavvur edemiyorum. Bir kere s羹ratli olmas覺 laz覺m. Eskrim antren繹r羹n羹n sporcusundan daha h覺zl覺 ve daha seri olmas覺 laz覺m ki ona zaman ve tempo verebilsin. Eskrim mesafe, zaman ve kontrol 羹zerine kurulmu bir spor.”

Verdii yan覺t覺n ard覺ndan 羹lkemizde eskrim yapmam覺 antren繹r olup olmad覺覺n覺 soran Say覺n Dimli’ye 羹lkemizdeki mevcut durumu T羹rkiye Eskrim Federasyonu’nun eskrimi t羹m illere yaymak i癟in 癟aba harcad覺覺n覺, eskrim yapm覺 antren繹rlerin say覺s覺n覺n yetersiz olduundan federasyonun bu eksiklii eskrim yapmam覺 kiilerin eskrim antren繹r羹 olmas覺n覺 salanarak gidermeye 癟al覺t覺覺n覺 anlatarak a癟覺klamaya 癟al覺t覺k.

S繹z eskrimin yayg覺nlat覺r覺lmas覺na gelmiken B羹lent Bey’e 81 ilde eskrim yap覺lmas覺n覺n anlam覺 olup olmad覺覺n覺 soruyoruz. “Hay覺r.” diye s繹ze balayan B羹lent Dimli biraz d羹羹nd羹kten sonra konumas覺na devam ediyor: “Belki anlam覺 u ekilde olabilir. Eer y繹renin 癟ocuklar覺 arzuluyorsa, gen癟ler buna kar覺 bir duyarl覺l覺k hissediyorsa s繹yleyecek bir ey yok. Onu desteklemeli, oraya imkanlar覺 vermeli. Ben 81 ilde eskrim yapt覺raca覺m diye bir programla bu ie girimenin ak覺l yolu d覺覺nda bir yol olduu kan覺s覺nday覺m. 60 senelik bir eskrim hayat覺m var ve bunun en b羹y羹k s羹resini hocal覺k d繹nemi kapsar. Antren繹r羹n 癟al覺t覺rd覺覺 eskrimciden daha iyi eskrim yapmas覺 laz覺m. Antren繹r eskrim yapmam覺. Nas覺l olacak? Olmayacak. Olamayacak. B繹yle bir felsefeyle, b繹yle bir d羹羹nceyle hareket etmeyi ak覺l yolu d覺覺nda g繹r羹yorum. Futbol olur, voleybol olur, basketbol olur. Neden? Antrenman yapan 癟ocuk hocas覺z 癟al覺ma imkan覺 olan bir sahada ut atar, sma癟 vurur, servis atar. Tenis olur mu? Olabilir. 羹nk羹 teniste hi癟 olmazsa bir duvar 癟al覺mas覺 var. Y羹zme fevkalade olur. Mesela boks olmaz. Nitekim eskrimi yaymaya 癟al覺malar覺nda yarar var. Eskrim herkese faydal覺 olan bir spor. Eskrim el-ayak koordinasyonunu ve 癟abuk kavrama yeteneini gelitiren zor bir spor. Eskrimin hem antren繹r hem de sporcu i癟in 癟ok fedakarl覺k gerektiren zor bir spor olduunu kabul etmeleri laz覺m.”

Konumas覺n覺n devam覺nda herkesin farkl覺 bir g繹r羹羹 olabileceini, bir iktisat癟覺n覺n g繹r羹羹yle bir askerin g繹r羹羹n羹n veya bir tabibin g繹r羹羹yle normal bir insan覺n g繹r羹羹n羹n farkl覺l覺klar g繹stereceini belirten B羹lent Dimli eskrimcilerin zeki ve ak覺l yolu bir insanlar olduundan eskrimi y繹netmenin de zor olduunun alt覺n覺 癟iziyor ve ekliyor: “Ben eskrimin d覺覺ndan kiilerin T羹rkiye Eskrim Federasyonu’nun y繹neticisi olmas覺n覺n taraftar覺 deilim. Bilmeyen bir adama eskrimi anlatmak m羹mk羹n deil. Ben bunu yaad覺m. Sembolik Bakan bile olsa eskrimi bilmesi laz覺m. n羹ne bir mesele, bir olay geldii zaman 癟繹zmesi i癟in eskrimi bilmesi laz覺m. Eskrimi bilmiyorsa nas覺l 癟繹zecek?”

S繹yleimizde biraz da eski y繹neticilerin tav覺r ve tutumlar覺na deinmek istiyor ve eskiden T羹rkiye Eskrim Federasyonu’nun nas覺l idare edildiini soruyoruz. Ge癟mite de federasyon y繹neticileri ile eskrime hizmet edenler aras覺nda tart覺malar yaanabildiini ancak bunun hi癟 bir zaman kiisel husumete d繹n羹mediini dile getiren B羹lent Dimli s繹zlerine 繹yle devam ediyor: “Federasyon Bakan覺 ben bunu b繹yle uygun g繹rd羹m demezdi. Diyemezdi. 8 b繹lgenin temsilcilerinden meydana gelen bir alt komite vard覺. 襤zmit’i 襤zmitli konuur. 襤stanbul’u 襤stanbullu konuur. Herkes kendi meselesini ortaya koyar. Hatta federasyon malzeme da覺t覺m覺n覺 bile b繹yle bir toplant覺da a癟覺k a癟覺k herkesin huzurunda detaylar覺ylan yapard覺. Bizim federasyon Bakan覺m覺z Halim Tokmak癟覺olu Milli 襤stihbarat Tekilat覺’n覺n ileri gelenlerinden biriydi. Ne o buna f覺rsat verirdi ne de etraf覺ndakiler ona b繹yle bir ortam haz覺rlard覺. Bizde arkadal覺k 癟ok 繹nemliydi. Bizim camiam覺z siyaset d覺覺 bir camiad覺r. Eskrim trib羹nlere oynanan bir oyun deildir. “

Mevcut d羹zende baz覺 eylerin yanl覺 olduuna ahit olduunubelirten Dimli bu yanl覺l覺klara ise u s繹zlerle dikkat 癟ekiyor: “襤letiim eksiklii var. Kardeim sizin elinizde imdi bir internet var, bilgisayar var. 襤letiim art覺k anl覺k mesele. Oradaki g繹revli olan, g繹rev alm覺 kii eer vakit bulam覺yorsa g繹revini b覺raks覺n. Vakit bulan yaps覺n. Mesela ben g繹r羹yorum. Meral G繹ren’in talebesi Batuhan iyi bir derece yapm覺. Ne olursa olsun Meral’in orada bir sporcusu var ve 繹nemli bir derece elde etmi. B繹lge derecesi deil. lke derecesi deil. D羹nya’n覺n her yerinden sporcular覺n kat覺ld覺覺 bir turnuvada derece yap覺yor. Sen bunu g繹z ard覺 ediyorsun. Haber yapm覺yorsun. Meral’i fevkalade takdir ediyorum. B繹ylesi olumsuz bir ortamda hala sonu癟 almas覺 癟ok g羹zel bir ey. Sen babas覺yla kavgal覺 olursun. Olu Almanya’da Circuit kazan覺r. Senin zafiyetini g繹sterir. T羹rkiye Eskrim Federasyonu’nun sitesinde o 癟ocuu onore etmemi olman senin g繹revini yapmam覺 olduunun en b羹y羹k ispat覺d覺r. Olur mu b繹yle bir ey? Sonra bu sporcu daha Y覺ld覺z. n羹nde Gen癟ler, B羹y羹kler, uzun bir gelecek var. Ben bunlar覺 kabul etmiyorum. Bu tarzda bir eletirinin, bu tarzda bir m羹cadelenin bu spora uygun bir ortam olduunu kabul etmiyorum. B覺rak覺n 81 ili, 18 il olsun ama bir tane H羹sn羹 Ribar, bir tane inasi Bingeli, bir tane Murat Diziolu 癟覺kars覺nlar.”

Bu noktada bir konuya deinmeden ge癟emeyeceini dile getiren B羹lent Dimli: “Ge癟tiimiz aylarda Murat Diziolu birinci oldu. ‘Murat Diziolu birinci oldu, T羹rkiye’nin eskrimine bak’ d羹羹ncesi yanl覺t覺r. Murat Diziolu 癟ok iyi bir eskrimcidir. Neden? Murat ve Ahmet’in babas覺 onlar覺 her sene Paris’e Escrime National’e g繹nderirdi. 3 ay Escrime National’de antrenman yaparlard覺. Tabii ki altyap覺lar覺 m羹kemmel. Kendileri de sal覺klar覺 bak覺m覺ndan m羹kemmel. Dizioullar覺 iyi yetimi, T羹rkiye’nin nadir eskrimcilerinden bir ka癟 tanesinin i癟ine girer.” dedi.

R繹portaj覺m覺z覺n sonuna gelirken s繹z羹 biraz da B羹lent Dimli’nin eskrim antren繹r羹 olarak edindii tecr羹belerle teknik konulardaki d羹羹ncelerine getirmek istiyoruz. Eskrimde balang覺癟 silah覺 olarak fl繹renin kullan覺lmas覺 gerektiini d羹羹nen Dimli, bu konudaki fikirleri u s繹zlerle aktar覺yor: “Balang覺癟 silah覺 mutlaka fl繹re olmal覺. Kesin! K覺l覺c覺 veya epeyi vermeden 繹nce altyap覺s覺n覺 fl繹re ile g繹t羹rmek gerekir. Fl繹re ufak hareketler ile parmak ucuyla yakalamay覺 繹retir. K覺l覺癟ta ise parmaktan veya bilekten deil koldan 癟覺k覺 vard覺r. Fl繹re ile balay覺p hatta benim tavsiyem k覺l覺癟癟覺 ve epecinin fl繹reyi b覺rakt覺rmadan, parmak 癟al覺malar覺n覺 ufak hareketlerle fl繹re ile yapmas覺 faydal覺 olur. Bizim zaman覺m覺zda mesela ben fl繹re, epe ve k覺l覺c覺n 羹癟羹n羹 birden yapard覺m. Fl繹re yapan k覺l覺癟 yapar. K覺l覺癟 yapan fl繹re yapamaz 癟羹nk羹 arada b羹y羹k bir teknik fark覺 vard覺r. Birinde silah i癟erideki silah覺 al覺p d覺ar覺 atar, 繹tekindeyse d覺ardan geleni i癟eri sokmaz. B羹y羹k teknik fark覺 var. Epe ve fl繹re biraz badaabilir ama k覺l覺癟 bunlarla badamaz. Fl繹re yap覺p k覺l覺ca ge癟mi olanlar daha baar覺l覺 olur. Mesafeyi 癟ok iyi kullan覺r. Zaman覺 iyi kullan覺r, are dediimiz zaman tuuna 癟ok vak覺ft覺r. Kesinlikle altyap覺y覺 fl繹reyle yapmay覺 tavsiye ederim.”

B羹lent Dimli’nin bu s繹zlerinin ard覺ndan fotoraf makinam覺z覺 癟覺kar覺p kendisinin bir ka癟 fotoraf覺n覺 癟ektik. Eskrime balad覺覺 g羹n羹n 羹zerinden 61 sene ge癟en, eskrim ile dolu dolu 40 sene ge癟irmi B羹lent Bey ile yapt覺覺m覺z s繹yleide eskrimin d羹n羹n羹 konuup bug羹n羹yle kar覺lat覺rma ans覺 bulmaktan dolay覺 b羹y羹k mutluluk duyduk.

Yak覺n zamanda lenfoma denen kan kanserine yakalanan ve g繹rd羹羹 kemoterapi tedavisinin ard覺ndan bu hastal覺覺 atlatan 85 ya覺ndaki B羹lent Dimli yaz aylar覺n覺 Edremit K繹rfezi’ndeki K羹癟羹kkuyu’daki yazl覺覺nda, k覺 aylar覺n覺 ise 襤stanbul’un sk羹dar semtindeki evinde ge癟iriyor.

 

 

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir